Kindercoaching


Ik, Wander zelf ook hooggevoelig, heb een ruime ervaring op het gebied van hooggevoeligheid en wat dat met een kind kan doen die daar niet in begrepen word. De persoonlijke ervaring die ik heb met de gevestigde hulpverlening aan kinderen met hooggevoeligheid is dat deze zeer beperkt is. Er is te kort tot geen verbinding met het te helpen kind, en vaak worden niet terzake doende oplossingen aangedragen. Ik heb daar een grote ervaringsdeskundigheid aan over gehouden en kan vanuit die basis kinderen ondersteunen die in het zelfde schuitje zitten als waar ik gezeten heb. 


De ervaringsdeskundigheid, de verbinding van gezien en begrepen worden tezamen met de opleiding kindercoach die ik momenteel volg maken mij tot een unieke coach. Daarmee help ik kinderen zichzelf en de wereld waar we in leven te begrijpen en om te gaan. 

De hooggevoeligheid zetten we in als kracht in.


Ook is er de mogelijkheid om de ouders te helpen hier mee om te gaan en hun kind te begrijpen/begeleiden.


Denk hierbij aan kinderen die:
- Hooggevoelig zijn, en/of
- Te maken hebben met pesten, en/of
- Zich onbegrepen en machteloos voelen en/of
- Een beperking hebben (verstandelijk en/of lichamelijk)

Mocht je vragen hebben of wij jouw kind of jou kunnen begeleiden, neem dan contact met ons op.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.